Nový systém pro snadnou instalaci zelených střech

Řešení pro zelené střechy s názvem Urbanscape splňuje základní, ještě nedávno těžko dosažitelné, požadavky na hmotnost a nenáročnou údržbu. K rozšíření možnosti aplikace zelených střech přispívají především nové materiály.

Hlavním prvkem tohoto systému zelené střechy je zapojení minerální vlny, která funguje jako substrát. Díky nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střechu a dokonale udržuje vláhu i při dlouhodobých letních vysokých teplotách.

Rozchodníkový koberec k aplikaci na střechu

Rozchodníkový koberec k aplikaci na střechu

Zelené střechy domům dodávají příjemný vzhled, který ocení nejen majitel, ale i kolemjdoucí a sousedé. Zlepšují kvalitu prostředí, ochlazují stavbu a její okolí a tím narušují jev tzv. městských tepelných ostrovů, kdy se povrch budov a komunikací ohřeje na vysokou teplotu. Na rozdíl od rostlin nedokážou betonové, asfaltové a zejména tmavé plochy sluneční záření upotřebit jinak než tepelnou energii absorbovat. Města se tak stávají akumulátory tepelné energie. Rozdíl teploty města a volné krajiny pak činí pět až deset stupňů Celsia.

Zelené střechy zlepšují klima v zástavbě

Teplota zelené střechy je naopak v letních měsících až o 40 °C nižší než u klasické ploché střechy. „To má mimo jiné pozitivní vliv i na vnitřní klima interiéru. Souvrství zelené střechy také omezuje prostup tepla střešní konstrukcí, což se projeví ve snížení nákladů při provozu klimatizace nebo v zimě při vytápění,” popisuje Milan Pokrivčák z firmy Knauf Insulation.

Z dalších vlastností jmenujme schopnost pohlcovat prachové částice, zadržovat dešťovou vodu, snižovat koncentraci přízemního ozonu, tlumit hluk ve městech nebo, jak vyplynulo z pokusu univerzity v australském Melbourne, pohled na zelenou střechu zlepšuje soustředění. Více jsme o zelených střechách psali zde.

Výhody zelených střech

  • Delší životnost střechy – zelené střechy prodlužují životnost střešního pláště až 3×. Chrání před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotami.
  • Zadržují vodu z přívalových dešťů – kanalizace je v létě vytížena o 70-95 % méně.
  • Spoří energie – zelené střechy snižují spotřebu energie na vytápění až o 25 % a na klimatizaci až o 75 %.
  • Snižují množství CO2 – 1 m² zelené střechy dokáže pohltit až 5 kg CO2 ročně.
  • Omezují efekt městských tepelných ostrovů – zelené střechy snižují teplotu vzduchu v přehřátých městech. Teplota tradiční střechy může být až o 40 °C vyšší než střechy zelené.
  • Čistí ovzduší – 1 m² zelené střechy zachytí až 0,2 kg prachových částic ze vzduchu ročně.
  • Tlumí hluk – zelená střecha účinně pohlcuje městský hluk.

Zelená střecha bez nároků na velkou únosnost konstrukce

Hlavním problémem, se kterým se zelené střechy potýkají, bývá vysychání. S ním souvisejí snahy potřebné množství vody ve skladbě zadržet. Klasický substrát ve vysoké vrstvě může vláhu udržet, avšak přináší jinou komplikaci, kterou je vysoké zatížení konstrukce. Oba tyto nedostatky by měl odstraňovat právě zmíněný systém Urbanscape.

Jako hlavní složku ve skladbě používá vrstvu minerální vlny s velmi nasákavými polymery, které dokážou zadržet dostatek vody během příznivých dní, aby ji průběžně v době sucha rostlinám z rodu rozchodníků uvolňovaly. Takto ozeleněné střechy nevyžadují pravidelné zavlažování. Pohledové střechy lze ponechat jejich osudu, aniž by jim musela být věnována časově náročná údržba.

Voda zadržená ve vrstvách

Vrchní vrstvu tvoří živý rezervoár vody, zelený koberec z nenáročných suchomilných rozchodníků. Rostliny náležící do čeledi tlusticovitých mají silně dužnaté listy, v nichž uchovávají značné množství vody a to jim umožňuje přečkat letní žár a období sucha i bez soustavné péče. Šedozelené listy se během horkých měsíců pouze zbarví do bronzova. Stejně tak se rozchodníky probarvují i na podzim, kdy se ukládají k zimnímu odpočinku. Za příznivějších podmínek s dostatkem vláhy se listy navrátí k původnímu šedozelenému odstínu.

Instalace zelené střechy krok za krokem:

Hlavní zásobník vody v souvrství zelené střechy představuje nasákavý substrát z kamenné vlny. Jeho schopnost retence vody se pohybuje od 17 do 49 litrů na metr čtvereční.  Ty na sebe vážou vodu a v období sucha ji uvolňují.

Tvar retenční drenážní fólie systému Urbanscape je navržen tak, aby fólie vodu zadržovala, přebytečnou odváděla a kořenový systém rostlin provětrávala. Jeden metr čtvereční může rostlinám v období sucha nabídnout až 11,8 litrů vody.

Ochranná fólie není určená k zadržení vody, chrání hydroizolaci, aby nedošlo k jejímu znehodnocení prorůstajícími kořeny. Pokud není hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů, musí být vždy chráněná ochrannou fólii. Fólie se pokládá přes hydroizolaci s patnácti centimetrovým přesahem po všech stranách.

Skladba zelené střechy Urbanscape

Systémová skladba Urbanscape: 1. rozchodníkový koberec, 2. substrát z kamenné vlny, 3. retenční drenážní fólie, 4. ochranná fólie, 5. hydroizolace.

Foto: Knauf Insulation

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*