Tepelná izolace z konopí? Proč ne?

Konopí seté je rostlina, která má široké průmyslové uplatnění. Od konopných vláken pro provaznictví a textilní průmysl přes konopné oleje pro kosmetické účely až po konopné pazdeří, které se využívá kromě dalšího i k výrobě tepelných izolací.

Konopné izolace byly využívány i v minulosti hned z několika důvodů. Konopí je rostlina, který velmi rychle roste a poskytuje velké množství materiálu. Nezatěžuje životní prostředí, naopak je často využívána pro sanaci lehce znečištěných půd. Kromě toho lze na jednom pozemku (poli) konopí pěstovat po dlouhou dobu, aniž by došlo k vyčerpání půdy.

Vlastnosti konopných izolací

Silné argumenty pro jsou: vynikající izolační hodnoty, výborná tepelná akumulace, vysoká míra difuze a tudíž nepřesušování vzduchu v interiéru (což může být silný argument pro rodiny s alergiky či astmatiky), snadná manipulace (izolační desky lze je poměrně snadno řezat a při práci nevznikají potíže jako při izolaci objektu například minerální či skelnou vatou). Dva argumenty proti jsou: poměrně vysoká hořlavost a cena, která v porovnání převyšuje cenu nejběžněji používané minerální vlny. Na druhou stranu ale odpadá použití parozábrany, resp. parobrzdy.

Tepelná vodivost konopných izolací

Nejdůležitější vlastnost tepelné izolace je její tepelná vodivost, resp. součinitel tepelné vodivosti. Tento součinitel se liší u různých materiálů. Můžeme tedy volit různý materiál a výsledný tepelný odpor ovlivňovat jeho tloušťkou. Takzvaný součinitel prostupu tepla má být podle současné normy např. u stěny v lehké konstrukci 0,3 W/(m2K). Normou doporučená hodnota je 0,2 W/(m2K). Konopné izolace disponují součinitelem prostupu tepla například 0,15 při tloušťce 120 mm, což je řadí mezi nejlepší běžné izolanty.

Tepelná akumulace a měrné teplo konopných izolací

Tepelná akumulace je schopnost materiálu přijímat teplo. Vyjadřujeme ji pomocí tepelné kapacity, resp. její poměrné části, vztaženou na jednotku objemu. Podle této zásady sledujeme, kolik 1 kg hmoty přijme tepla při zvýšení teploty o 1 °C. V praxi to znamená, že pokud dojde ke zvýšení teploty uvnitř domu, materiály uvnitř přijímají teplo. Toto platí i naopak, při poklesu teploty teplo vydávají. Tím způsobují určitou setrvačnost neboli zpoždění nárůstu či poklesu teplot při změnách vyvolaných zvenčí. Při podrobnějších výpočtech dojdeme k výsledku, že konopné izolace přijmou téměř až dvojnásobné množství tepla, čímž dvojnásobně efektivněji ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru, což zejména u lehkých dřevostaveb hraje významnou roli.

Konopné izolace a vlhkost

Faktor, který pro jakékoli izolace znamená největší nebezpečí, je vlhkost. Vyrovnáním vnitřní a vnější teploty včetně relativní vlhkosti dochází k difuzi vodních par a vlhkostnímu toku netěstnostmi parobrzdy či parozábrany. Vysoká difúzní propustnost pro konopné izolace (µ=1 až 2) znamená, že je prodyšná, snadno odvádí a odvětrává vlhkost.

Kromě vysoké propustnosti má konopná izolace na rozdíl od minerální další obrovskou výhodu, a to je redistribuce vlhkosti. Obecně je to schopnost materiálu vyrovnávat se a předávat vlhkost celým svým objemem. Kvalitní konopná izolace je schopna pojmout a vyrovnat se s velkým množstvím vlhkosti. Objemová vlhkost může narůst až na 20 %, aniž by byla snížena účinnost izolačních schopností.

Hořlavost konopných izolací

Podle normy ČSN EN 13501-1:2007 je konopná izolace podle reakce na oheň klasifikována do třídy E, což znamená hořlavou hmotu. Proto jsou do konopných izolací obvykle přidávány látky, které hoření zbržďují a zároveň lze izolaci uzavřít požárně odolným obkladem s příslušným atestem, u nosných prvků dřevostaveb je nutno použít certifikovanou skladbu s odpovídající požární odolností. Obvykle se jedná o běžnou sodu (uhličitan sodný), tedy nikoli o žádné nebezpečné chemikálie..

Cena konopné izolace

Pro spoustu stavebníků a majitelů objektů je hlavní překážkou vyšší cena konopné izolace. Otázkou ale zůstává, nakolik se bude cena pohybovat vlivem poptávky a výroby. Každopádně jen nutné třeba ve srovnání s pěnovým polystyrenem či minerální vlnou počítat s vyšší cenou. Počítejte s cca 300 – 400 Kč za m2 izolační desky.

V čem jsou výhody konopných izolací?

  • Pružnost, nesesedavost,
  • výborné tepelně izolační vlastnosti,
  • vysoké akumulační schopnosti,
  • vysoká difúzní propustnost,
  • výborné akustické vlastnosti,
  • přirozené a zdravé vnitřní klima,
  • snadné a zdraví neškodné zpracování a manipulace,
  • odolnost proti plísním a škůdcům,
  • zdravý návrat k tradičnímu materiálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *